20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވީޑިއޯރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެޓީވީގެ 60މިނިޓަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއު

2017-03-27 03:02

3539

ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓިވީގެ 60 މިނެޓަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ،ވެރިކަން ހަރާބުވެގެންދާއިރު، ބަލަހައްޓައިގެން ނުތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ.