20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެޓީވީގެ 60މިނިޓަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއު

2017-03-27 03:02

3251

ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓިވީގެ 60 މިނެޓަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ،ވެރިކަން ހަރާބުވެގެންދާއިރު، ބަލަހައްޓައިގެން ނުތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ.