18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެޓީވީގެ 60މިނިޓަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއު

2017-03-27 03:02

4027

ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓިވީގެ 60 މިނެޓަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ،ވެރިކަން ހަރާބުވެގެންދާއިރު، ބަލަހައްޓައިގެން ނުތިބެވޭނެ ކަމަށެވެ.