24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:07
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ވީޑިއޯވީޑިއޯ: ފަލަސުރުހީ - ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އަހުމަދު ތޮލާލް އަދި މުހައްމަދު ރަޝީދު

2018-11-26 09:48

755