26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ވީޑިއޯއަހަންވީ ނިހާނަށް އެންމެ ރީތީ ކޮން ކުލައެއްތޯއެވެ؟

2017-03-26 05:30

2880

ހަރުކަށި އިންޒާރުތަކާއި ގަދަ ބަސްތައް ބުނަމުން ގެންދިޔަ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން ކޮށްލި އެންމެ ސުވާލަކުން އެހުރިހާ ކަމެއް އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހިގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.