22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ވީޑިއޯއަހަންވީ ނިހާނަށް އެންމެ ރީތީ ކޮން ކުލައެއްތޯއެވެ؟

2017-03-26 05:30

3666

ހަރުކަށި އިންޒާރުތަކާއި ގަދަ ބަސްތައް ބުނަމުން ގެންދިޔަ ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން ކޮށްލި އެންމެ ސުވާލަކުން އެހުރިހާ ކަމެއް އެކޮޅުކޮޅުން ޖެހިގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.