21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

ވީޑިއޯވީޑިއޯ: އިންޓަވިއު - އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު އަލައިނާ ޓެޕްލިޓްސް

2018-11-21 07:45

1224