16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވީޑިއޯރާއްޖެޓީވީގެ އަޒްމޫން ކުރި ސުވާލަށް ނިހާންގެ އިންޒާރު

2017-03-25 23:14

5029

ރަށްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބޭނީ ކޯޓު ރޫމުން ކަމަށް މެމްބަރު ނިހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.