18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވީޑިއޯރާއްޖެޓީވީގެ އަޒްމޫން ކުރި ސުވާލަށް ނިހާންގެ އިންޒާރު

2017-03-25 23:14

4429

ރަށްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބޭނީ ކޯޓު ރޫމުން ކަމަށް މެމްބަރު ނިހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.