23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ވީޑިއޯރާއްޖެޓީވީގެ އަޒްމޫން ކުރި ސުވާލަށް ނިހާންގެ އިންޒާރު

2017-03-25 23:14

4057

ރަށްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން ކުރި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބޭނީ ކޯޓު ރޫމުން ކަމަށް މެމްބަރު ނިހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.