24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ވީޑިއޯރައީސް ޔާމީން އަށް ގާސިމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާ

2017-03-25 17:47

3923

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މި ސަރުކާރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ހެދި ކޯލިޝަން ރޫޅުނު މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ ރައީސް ޔާމީން ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު ކަމަށާއި، މަސައްކަތުގައި މާ ބުރަކޮށް އުޅުއްވާތީ އެކަން ހިނގާދިއަ ގޮތް ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީ ކަމަށެއެވެ.