19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ވީޑިއޯރައީސް ޔާމީން އަށް ގާސިމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާ

2017-03-25 17:47

4267

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މި ސަރުކާރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ހެދި ކޯލިޝަން ރޫޅުނު މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވަނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. ގާސިމް ވިދާޅުވަނީ ރައީސް ޔާމީން ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅު ކަމަށާއި، މަސައްކަތުގައި މާ ބުރަކޮށް އުޅުއްވާތީ އެކަން ހިނގާދިއަ ގޮތް ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީ ކަމަށެއެވެ.