20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ވީޑިއޯރައްޔިތުން ފެލާލަންތޯ ރައީސް ޔާމީން އަށް ވޯޓުދޭންޖެހެނީ: ޤާސިމް

2017-03-25 14:54

9192

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަން ނުކުމެ ހުންނެވީ އެރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ފުނޑު ފުނޑުކޮށްލިއަސް، އެކޮޅު ކޮޅުން އެލުވާ ކާޅަށް ކޮށާ ކާން ދިނަސް އަނިޔާވެރި ކަމަކަށް ބޮލެއް ނުލައްބަވާނެ ކަމަށެވެ.