14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16

ވީޑިއޯރައްޔިތުން ފެލާލަންތޯ ރައީސް ޔާމީން އަށް ވޯޓުދޭންޖެހެނީ: ޤާސިމް

2017-03-25 14:54

8649

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަން ނުކުމެ ހުންނެވީ އެރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ފުނޑު ފުނޑުކޮށްލިއަސް، އެކޮޅު ކޮޅުން އެލުވާ ކާޅަށް ކޮށާ ކާން ދިނަސް އަނިޔާވެރި ކަމަކަށް ބޮލެއް ނުލައްބަވާނެ ކަމަށެވެ.