18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ވީޑިއޯވީޑިއޯ: ބޮޑުސުވާލު - އިތުރު ދައުރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ ވާނީ ފައިދާތޯ؟ ގެއްލުންތޯ؟

2018-07-04 10:01

1025