17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ވީޑިއޯޚަބަރު ފީތާ ޕްރޮގްރާމް: ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓާ ގުޅޭގޮތުން 2 ހަފްތާކުރިން

2017-02-21 01:29

3165

ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓަކީ ސީރިއާގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަން އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް