23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ވީޑިއޯޚަބަރު ފީތާ ޕްރޮގްރާމް: ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓާ ގުޅޭގޮތުން 2 ހަފްތާކުރިން

2017-02-21 01:29

2241

ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓަކީ ސީރިއާގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަން އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް