18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:58
ފަތިސް 04:45

ވީޑިއޯޚަބަރު ފީތާ ޕްރޮގްރާމް: ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓާ ގުޅޭގޮތުން 2 ހަފްތާކުރިން

2017-02-21 01:29

3926

ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓަކީ ސީރިއާގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަން އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް