14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ވީޑިއޯ



ޚަބަރު ފީތާ ޕްރޮގްރާމް: ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓާ ގުޅޭގޮތުން 2 ހަފްތާކުރިން

2017-02-21 01:29

2564

ހެލްޕް ސީރިއާ އިވެންޓަކީ ސީރިއާގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަން އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއް