22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވީޑިއޯނޫހުގެފާނުގެ ނައުކޮޅާއި ޕީޕީއެމް އެއްގޮތްކުރުން

2017-02-26 16:08

3412

މިއީ ޕީޕީއެމް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ނޫހުގެފާނުގެ ނައުކޮޅު ބަނދެގެން ދުއްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކުދިންކޮޅު ކަމަށެއެވެ.