18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ
11 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ވީޑިއޯނޫހުގެފާނުގެ ނައުކޮޅާއި ޕީޕީއެމް އެއްގޮތްކުރުން

2017-02-26 16:08

4518

މިއީ ޕީޕީއެމް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ނޫހުގެފާނުގެ ނައުކޮޅު ބަނދެގެން ދުއްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކުދިންކޮޅު ކަމަށެއެވެ.