17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ވީޑިއޯނޫހުގެފާނުގެ ނައުކޮޅާއި ޕީޕީއެމް އެއްގޮތްކުރުން

2017-02-26 16:08

3976

މިއީ ޕީޕީއެމް އާއި އަލަށް ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ހަވާލުކުރުމަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ނޫހުގެފާނުގެ ނައުކޮޅު ބަނދެގެން ދުއްވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކުދިންކޮޅު ކަމަށެއެވެ.