23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 12 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29


ޝަޙްސު އޮޅުވާލުމުގެ މައްސަލައިގައި ފާރިސް މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން
3764

އެންމެ ތަންކޮޅެއް ވެސް ދޫނުދީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފައި

ފާރިސް މައުމޫން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ނިމުމުން އަނބުރައި ދޫނިދޫ ޖަލަށް ގެންދަނީ، ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުލަދުން އުފުލާފައިވަނީ ޝަޙްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާ

ފާރިސް އަކީ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދެއްވާފައިވާ، އަދި ދެއްވާނެ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ފާރިސް މައުމުންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް، ފާރިސް މައުމޫންގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މިއަދު ބޭއްވި ފާރިސް މައުމުންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް، ފާރިސް މައުމޫންގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ފުލުހުން ހިންގަމުން ދަނީ ޣައިރު ގާނޫނީ ތަހްގީގެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ފުލުހުންގެ ތަހްގީގަށް ބަޔާން ދެއްވުމަށް ވަނީ އިއުތިރާޒު ކުރައްވާފައެވެ

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއައްގެންދިޔަ ވަގުތު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން ފާރިސް ދޫކޮށްލުމަށް އަޑުއުލި ވަގުތު ފުލުހުން ވަނީ އެ ސަރަހަށްދު ބަންދުކޮށްފައި

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަގުތު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން ފާރިސް ދޫކޮށްލުމަށް އަޑުއުފުލަނީ

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއައްގެންދިޔަ ވަގުތު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން ފާރިސް ދޫކޮށްލުމަށް އަޑުއުފުލަނީ

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ކުރިއައްގެންދިޔަ ވަގުތު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މެމްބަރުން ފާރިސް ދޫކޮށްލުމަށް އަޑުއުފުލަނީ

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީސް ނިމުމުން ރައީސް މައުމޫން ކޯޓުން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ

ފާރިސް މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީސް ނިމުމުން ރައީސް މައުމޫން ކޯޓްއިން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ