24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57


ރައީސް މައުމޫން ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
3274

ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއައްގެންދިޔަ އިރު މިހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އައިސީޔޫގައި އޮންނެވިއިރު ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް ވަނީ ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ

ރައީސް މައުމޫން، ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރަށްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުނޫޒަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް މައުމޫނު ކުނޫޒުގައި

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސަތުގައި ރައީސް މައުމޫނު އިންނެވި މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް، މ. ކުނޫޒުގައި ބާއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނާއި އެމްއޯޔޫގެ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންފައެވެ

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން