19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ

1380

އެމްޑީޕީ އިން ބ. ތުޅާދޫގައި ބޭއްވި ހިނގާލުން
ބ.ތުޅާދޫގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވަނީ އަޑުއުފުލާފަ

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަންވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވަނީ އަޑުއުފުލި

ބ.ތުޅާދޫގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވަނީ އަޑުއުފުލާފަ

ތުޅާދޫގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެރައްޔިތުން ވަނީ އަދުގެ ސަރުކާރުން ކަންކުރަމުންދާ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުމުގެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ވަނީ ޓީމްއެއް ތުޅާދޫއައް ގޮސްފައެވެ

ބ.ތުޅާދޫގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ވަނީ އަޑުއުފުލާފަ