19 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި | 12 އައްސިދަ

4280

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާޒިޔާ އަދި އަބަހާނީ ބައްދަލު ކުރި މެޗް
މި ފަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މާޒިޔާ އިން ވަނީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ.

އޭއެފްސީ މެޗުތަކާ އަޅާކިޔާއިރު މިއަދު މެޗު ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ދަނޑަށް ވަދެފަ އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު މާޒިޔާ އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު 12 ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި އަބަހާނީ އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ފުލުގައެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި އަބަހާނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، މާޒިޔާ އިން ވަނީ އޭގެ ފައިދާ ނަގާ އަބަހާނީ ހާފުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެފައެވެ. މާޒިޔާ އިން ލީޑު ފުޅާކުރީ 85 ވަނަ މި

އެހެންނަމަވެސް އަބަހާނީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް މާޒިޔާ އިން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އިރު، ލަނޑު ޖަހަން މާ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ދެޓީމުންކުރެ ޓީމަކަށްވެސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު އަބަހާނީއާ ވާދަކޮށް މާޒިޔާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ލިމިޓެޑް ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އިން ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.