25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27


ހަފްތާގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބޭރުދުނިޔޭގެ ފޮޓޯ
4191

އިޓަލީ އާއި ލަންޑަން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް 150 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޭމްބްރިޖްގެ ޑަޗްއެސް އާއި ޕްރައިމް މިނިސްޓާ އަދި ޕްރިންސަސް ސްޓެފަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަގީރު ހިސާބެއްގެ ދަގަނޑު މަސައްކަތްކުރާ ކާރުހާނެއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ. ބަންގާޅުފަދަ ގައުމުތަކުގައި ކުޑަކުދިންލައްވައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ އަވަށެއްގައި މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވުމަށް އައި ފުލުހުންނާއި ދިމާލާށް މީހަކު އުންޑަ ޖަހަނީ.

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ ބޯކޯހަރާމްއިން އިރު އުތުރު ނައިޖީރިއާގައި ކިޑްނެޕްކޮށްފައިވާ 276 ކުދިންގެ ތެރެއިން 82 ސްކޫލް ކުދިން ދޫކޮށްލަނީ. ބޯކޯހަރާމްއިން ދަނީ އެފްރިކާގެ ގިނަހިސާބުތަކުގައި ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރިކަން ހިންގަމުން

ފްރާންސްގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އަނބިކަނބަލުންނާއިއެކު މަޑުކޮށްލައިގެން.