24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57


މާލޭ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ދިޔުން
4315

ސްޓެލްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އިންޖީނު ފެއިލްވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ކަމަށާއި އިންޖީނު ފެއިލްވާން ދިމާވި ސީދާ ސަބަބު ފަހުން އާންމުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓް ދިއުމާއި ގުޅިގެން ވެލާނާގެ ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން

ކަރަންޓް މެދުކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އޮފީސްތަކަކާއި ފިހާރަ ތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ސަން އަށް ވިދާޅުވީ، ކަރަންޓު ކެނޑުނީ އެ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރަމުން އައި ދެ އިންޖީނެއް ފެއިލްވެގެން ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރޭޓަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލޭ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓްގޮސްފިއެވެ.