17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

664

އެމްޑީޕީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ދަތުރު
އެމްޑީޕީން މިހާރު ލ އަށް ކުރަމުންގެންދާ ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ. މި ދަތުރަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން ގެންދާ ދަތުރެއް

އެމްޑީޕީ އިން މިހާރު ލ އަތޮޅަށް ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ

އެމްޑީޕީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން ގެންދާ ދަތުރުގައި ލ. ގަމަށް ދިޔައީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި

އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ލ. ގަމަށް ކުރާ ޒިޔާރަތުގައި ޕާޓީގެ ގިނަ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ

އެމްޑީޕީއިން ލ. އަތޮޅައް ކުރަމުން ގެންދާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އެމްޑީޕީއިން ލ. އަތޮޅައް ކުރަމުން ގެންދާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން

މި ދަތުރުގައި ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުރުން، އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި މާލޭގެ މޭޔަރު މުޙައްމަދު ޝިހާބު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި މަޖިލީސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ

ލ. އަތޮޅު ގަމުގެ އިތުރުން އިސްދޫ ކަޅައިދޫ، މާމެންދޫ، ހިތަދޫ އަދި ފޮނަދޫއަށް މި ޓީމް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މައުލޫމާތުދޭ

މި ދަތުރުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ތައާރަފްކުރުމާއި އެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

މި ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވެ ކެމްޕެއން ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ މީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރެށް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރެއް ފަށައިފި