27 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި | ބުރުނު 6 | 1 ޝައުބާން 1438 | ފަތިސް: 04:41

ފޮޓޯ އަލްބަމް


އެމްޑީޕީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ދަތުރު

2017-04-20 17:05

133

 • އެމްޑީޕީން މިހާރު ލ އަށް ކުރަމުންގެންދާ ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ. މި ދަތުރަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން ގެންދާ ދަތުރެއް

 • އެމްޑީޕީ އިން މިހާރު ލ އަތޮޅަށް ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގަނީ

 • އެމްޑީޕީން ލ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން ގެންދާ ދަތުރުގައި ލ. ގަމަށް ދިޔައީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި

 • އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ލ. ގަމަށް ކުރާ ޒިޔާރަތުގައި ޕާޓީގެ ގިނަ އިސް އޮފިޝަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ

 • އެމްޑީޕީއިން ލ. އަތޮޅައް ކުރަމުން ގެންދާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން

 • އެމްޑީޕީއިން ލ. އަތޮޅައް ކުރަމުން ގެންދާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން

 • މި ދަތުރުގައި ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުރުން، އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާއި މާލޭގެ މޭޔަރު މުޙައްމަދު ޝިހާބު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު އަދި މަޖިލީސް މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ

 • ލ. އަތޮޅު ގަމުގެ އިތުރުން އިސްދޫ ކަޅައިދޫ، މާމެންދޫ، ހިތަދޫ އަދި ފޮނަދޫއަށް މި ޓީމް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މައުލޫމާތުދޭ

 • މި ދަތުރުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުން ތައާރަފްކުރުމާއި އެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 • މި ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ބައިވެރިވެ ކެމްޕެއން ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 • އެމްޑީޕީން ބުނީ މީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރެށް ކަމަށެވެ.

 • މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓކް ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރެއް ފަށައިފި


  null