27 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި | ބުރުނު 6 | 1 ޝައުބާން 1438 | ފަތިސް: 04:41

ފޮޓޯ އަލްބަމް


ގއ. ވިލިނގިލީގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ

2017-04-19 22:48

158

  • ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނަ ވިލިނގިލީގައި މިވަގުތު ތިބި ޕީޕީއެމްގެ 6 ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްވެސް ވަނީ ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

  • މީގެ އިތުރުން ކޫއްޑޫގެ ވަޒީފާގައި 13 އަހަރާއި 15 އަހަރު ފަދަ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވަނިކޮށް އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތި ޅ ފެލިވަރަށް 4 މީހަކު ބަދަލު ކޮށްފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރި

  • މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ސިފަކުރި ގޮތުގައި ހަނީފަކީ ރަށުގެ ތައުލީމީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ތައުލީމީ ގިނަ ކުދިންތަކެއް އުފެއްދެވުމުގައި ވަރަށް އިސް ރޯލެއް އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ

  • އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް ފަނޑިޔާރަކު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިބްރާހީމް ހަނީފް ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލި

  • ސުލްހަވެރިކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މުޒާހަރާގައި ގއ. ވިލިނގިލީގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ.

  • ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު ތާއީދެއް އޮންނަ ވިލިނގިލީގައި މިމުޒާހަރާ ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައެވެ.

  • ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށާއި ޕީޕީއެމަށް ކުރަމުން އައި ތާއީދު އަންބުރާ ގެންގޮސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ތާއީދު ކުރަން ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާތީ ގއ ވިލިނގިލީގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ.


    null