24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57


އޭޕްރިލްގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފޮޓޯތައް
4254

7 އަހަރުގެ ހާލީ ، ގެދޮރު ނެތި ވަގުތީ ގެއެއްގައި މަޑުކޮއްލައިގެން.

މީހަކު މަރާލާފައިވާ މަގެއް ބަންދުކޮށްގެން ފުލުހަކު މަޑުކޮށްލައިގެން. 10 ފަހަރު ބަޑިން ހަމަލާދީ ތޮމާސް މަރާލާފައިވަނީ ސައުތް ބޮރޮންކްސްގެ ހިސާބެއްގައި

އުމުރުން 10 އަހަރުގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކުއްޖަކު އަނބުރާއައުމުން އޭނާގެ އާއިލާ އުފާފާޅުކުރަނީ

ވެނެޒުއޭލާގައި ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ކުރިމަތިލަނީ. މުޒާހަރާތައް ފެށިފައިވަނީ ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ބާރުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރާއެއްކޮޅު ފަރާތްތައް މަގުމައްޗައް ނިކުތުމުން

ރަޝިއާގެ ޕީޓާސްބާރގްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަކަށްފަހު މީހަކު ހިތާމަ ކުރަނީ. މިހަމަލާގައި 14 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު 60 އައް ވުރެން ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒަހަމްވެފައި

ރެސްކިއު ވޯކާސް މީހަކު ވަޅުލަނީ. ޑިއޭގޯ މަރުވެފައި ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާ ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސަތްކަތް ކުރަނިކޮށް

މެޑިޓޭރިއަން ކަނޑު މެދަށް ރަބަރު ޑިންގީއެއްގައި ކަނޑުވެފައި ތިބި ރެފިއުޖީން ތަކެއް މޯލްޓާގެ ބޯޓަކުން ސަލާމަތްކޮށްފައި.

ސީރިއާގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ސަގްބާއައް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ބިމާހަމަވި އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުވެފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށް ސީރިއާ ރައްޔިތުންނާއި ވައިޓް ހެލްމެޓްސް މަސަތްކަތް ކުރަނީ

ސީރިއާގެ އަވަޝަކަށް ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއަކަށްފަހު، މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކުއްޖެއް އުރައިގެން ގެންދަނީ. ސީރިއާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ވަނީ މަރުވެފައި