21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03


މަރިއާނޯ ޑި ވަޔޯ އަދި އޭނާގެ އާއިލާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން
4574

މަރިއާނޯވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ލޯޔަރު އެލެނޯރާ އާއި ކައިވެނި ކޮށްފައި. މިދެމަފިރިންނަށް ފުރަތަމަ ދަރި ލިބިފައިވަނީ 27 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ރީތިކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަރިއާނޯ އޭނާގެ 4 މަހުގެ ދަރިފުޅާއިއެކު ދިވެހި ފޭލީގައި ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

މަރިއާނޯ މިހާރު ދަނީ އޭނާގެ ކޮމްޕެނީ 'ނޯ ހައު ސްޓައިލް" ކުރިއެރުވުމަށް ކެމްޕެއިން ކުރަމުންނެވެ.

އިޓަލީގެ މޮޑެލް މަރިއާނޯ ބުނީ ރާއްޖޭގެ މޫދަށް އެރިލުމަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހާސްކަމެއް ހަނދާންނެތޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

މަރިއާނޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އުޅުމަކީ ހިޔާލީ ދުނިޔެއަަކަށް ގެއްލުންފަދަ ކަމެށްކަމަށެވެ.

މަރިއާނޯވަނީ ހޫގޯ ބޮސް، މަޒެރާޓީ އަދި ކެލްވިން ކްލެއިން ފަދަ މަޝްހޫރު ގިނަ ފެޝަން ބްރޭންޑް ތަކަކަށް ބްރޭންޑް އެމްބެސަޑަރުކަން ކޮށްފައެވެ.

މަރިއާނޯ އަކީ މަގުމަތީގެ ތަފާތު ސްޓައިލް ތަކަށް ވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސްޓައިލސްޓްެއެކެވެ.

މަރިއާނޯ އަކީ މަގުމަތީގެ ތަފާތު ސްޓައިލް ތަކަށް ވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސްޓައިލސްޓްެއެކެވެ.

ބްލްގާރ އަދި ފެޝަން ޑިޒައިނާރ މަރިއާނޯގެ ބްލޮގް 'އެމްޑީވީ ސްޓައިލް' އަކީ ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފެޝަން ބްލޮގް އެވެ.