22 މާރޗް 2019 | ހުކުރު | 11 ފަސްބަދުރުވަ
15 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:30


ފައިރޫޒްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗްކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އަހުމަދު ފައިރޫޒްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.1505

ފައިރޫޒްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - މަޖިލީހުގެ ތަނަވަސް އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީން ނަގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: @Simwarr

ފައިރޫޒްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - އަންނަ އަހަރު އިންތިޚާބުކުރާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ވެގެން ދާނީ ނަމޫނާ މަޖިލީހަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: @Simwarr

ފައިރޫޒްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ 1932 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބުކުރި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކަށް ވުރެ 19 ވަނަ މަޖިލިސް ނަމޫނާތަނަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް -- ފޮޓޯ: @Simwarr

ފައިރޫޒްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައިސާއަށް ގޮނޑި ނުވިއްކާނެކަމަށް ފައިރޫޒް ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: @Simwarr

ފައިރޫޒްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - މެމްބަރުންގެ ހުރިހާ މުއާމަލާތެއް ވާންޖެހޭނީ ރައްުޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ބަޔަކަށް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: @Simwarr

ފައިރޫޒްގެ ކެމްޕޭން ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ވޭތުވެދިޔަ މަޖިލީސްތަކަށް ވެގެން ދިޔަ ގޮތެއް ދެން އިންތިޚާބުކުރާ މަޖިލީހުން ފެނިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި -- ފޮޓޯ: @Simwarr