21 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 08 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34


ވެކްސިން ޖަހަން ގިނަ ބަޔަކު ކިއުގައި
4060

ވެކްސިން ރައްކާތެރި ކަމާއެކު އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާއި ބޭނުންވާ ތަކެތި ވެސް ވަނީ ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ.

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އިންފްލުއެންޒާ އެޗްވަންއެންވަންއާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން 10،000 އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ.

02:00 އިން ހަވީރު 04:00 އަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ނަންބަރު ދޫކުރާއިރު މިދުވަސްވަރު ވެކްސިން ޖެހުން ރޭގަނޑު 09:00 ޖެހުމާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ދަމަނަ ވެށީގެ މުވައްޒަފަކު ބުންޏެވެ.

ވެކްސިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަމަނަ ވެށީގައިވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކިއުގައި ޖެހިފަ އެވެ.

އޭޑީކޭގައި ވެކްސިން ދިނުމަށް ކިއުގައި އެތަށް ބަޔަކު ތިބެން ޖެހިފައިވާ އިރު ކިއު ނަންބަރު ދޫކުރަނީ، ދެ ކައުންޓަރުންނެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ މެންދުރު ފަހު ތިނަކުން ރޭގަނޑު ނުވަޔަކަށެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޯތި ތެރެއިން ސޯސަން މަގުން، ވީޓީވީ އާއި އޭޑީކޭ ހުންނަ ގޯޅީގެ މެދަކާ ހަމައަށް ކިއުގައި މީހުން ތިއްބެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކިއުގައި އެތައް ސަތޭކަ މީހުން ތިބި އިރު އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ފެށިގެން މީހުންވަނީ ކިއުގައި ޖެހެން ފަށައިފި އެވެ.

އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ދަމަނަ ވެށި އަދި އޭޑީކޭގައި އެތައް ބަޔަކު ކިއުގައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ތިބެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.