23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43


މަޖިލީހު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން
2795

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކިކުރުމަށް މައްސަލަވެއްދުމަށްފަހު މެމްބަރުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ތިބި އާންމުން ދުރުކުރުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކިކުރުމަށް މައްސަލަވެއްދުމަށްފަހު މެމްބަރުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ތިބި އާންމުން ދުރުކުރުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ވަނީ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކިކުރުމާ ބެހޭ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވެ ދިފާއުވުމުގެ ހައްގު ރައީސަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރަން ނަގާ ވޯޓެއްގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެ

މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ އެމްޕީ ފާރިސް މައުމޫނު

މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ޕީޕީއެމުން ފެއިލް ކުރާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

މަޖިލިހަށް މައްސަލަ ވެއްދުމަށް ފަހު، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފާރިސް ވިދާޅުވީ، މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުން މަސީހް ވަކިކުރުމަށް ހުށަހެޅީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކަމަށް

މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރުން ޔަގީން ކުރައްވާ

މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްވާނީ އެ ދުވަހެއްގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާ މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަނޭ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން، 15 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއެކު މައްސަލަ ވައްދާ އިރު ސަބަބުތައް ވެސް ބަޔާން ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހުގެ އިތުބާރުގެ ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅީ 8 މާރޗް 2017 ވީ ބުދަދުވަހުގެ ހެނދުގެ ވަގުތެއްގައި.