24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:42
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:04


އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ދެވަނަ ފަހަރަކަށް ބަލައި ފާސްކުރުން
4829

ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވާ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ ގެންދިޔަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ކެމްޕޭންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެތިވެސް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ކެމްޕެއިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ވެސް ގެންގޮސްފައި

މިއީ ގާތްގާތުގައި ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރި ދެ ވަނަ ފަހަރު

ފުލުހުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފަސްކޮށްފައިވަނީ، މުޅި ސަރަހައްދު ބަންކޮށްގެންނެވެ.

އަނަސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑިޕީން ކުރިއަށްގެންދާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްގެންދާނެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހްމަދު ޝިފާނު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އެ ތަކެއްޗަކީ ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފަހު ނެގި ތަކެއްޗަށް ވުމާއެކު މިވަގުތު އެއްޗެއް ދެންނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ 45 މިނެޓް ވަންދެން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވުމަށްފަހު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތިތަކާއި، ބެނާތައް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެނާތަކެއް ގެންގޮސްފިއެވެ.