21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03


އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ހިނގާލުން


އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން ފެށުމަށް ހަމަޖެއްސި ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމުން2033

މަޑުއްވަރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތްވަނީ މިއަދު ހަވީރު ހައްޔަރު ކޮއްފައެވެ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި) މިއަދު ހަވީރުގެ ހިނގާލުމުގައި ވިދާޅުވީ އީޔޫ ފަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑެތި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ވަރަށް ލަދުވެތި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިއެއް ފުލުހަކާ މުހާތަބްކުރަނީ

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތިން ފެށުމަށް ހަމަޖެއްސި ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އެޅާފައެވެ

އިންތި ވިދާޅުވީ އީޔޫއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެތުމާއި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހައްޔަރުކުރުމާއި އަދުލްއިންސާފު ނެތުމުންއެވެ

އެމްޑީޕީއިން ބާވަން އުޅުނު ހިނގާލުމަށް ފުލުހުން ހުއްޓުވަންވަނީ މަސައްކަތް ކޮއްފައެވެ

އިންތި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލު ކައި ހުސްކުރާ ވެރިންނާމެދު އަދުލްއިންސާފު ގާއިމު ކުރެވޭ ދުވަސް މާދުރު ނޫން ކަމަށެވެ