15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05


ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލް - ފްރާންސް އަދި ބެލްޖިއަމް


ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގްގައި ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމްގެ މައްޗަށް ފްރާންސްއިން ކުރި ހޯދީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ 1986 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.1418

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު ކުޅެފައިވަނީ ސެއިންޓް ޕީޓަސްބާގް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ބެލްޖިއަމްގެ މަރުއާން ފެލައިނީ ފްރާންސްގެ އެންގޯލޯ ކަންޓޭ އަތުން ބޯޅަ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ސެމުއެލް އުމްޓީޓީ އުފާފާޅުކުރަނީއެވެ. މި މެޗު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ފްރާންސްއެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ބެލްޖިއަމްގެ ނަސަރް ޗަޑްލީ ހުރަހެއް ނަގާއިރު ފްރާންސްގެ ލޫކަސް ހަނާންޑޭޒް އޭނާއަށް ހުރަސް އެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބޮލުން ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީއެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީއެވެ. ފްރާންސްއިން ވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީއެވެ. ފްރާންސްއިން ވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީއެވެ. މިއީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފަހުން މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްއިން ފްރާންސް ޖާގަ ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ބެލްޖިއަމްގެ އެޑެން ހަޒާޑް ފްރާންސްގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ކައިރިން ނައްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީއެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ އޮލިވިއާ ޖިރޫ ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލާއިރު ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރެޝަރު ކުރަނީއެވެ.

ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އަދި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިން މެޗު ނިންމާލުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީއެވެ.