17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބަނގުރޫޓުވުން

އަލިޓާލިއާ ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެ

  • އަލިޓާލިއާ އާއި ދިވެހި ސަރުކާރުންވަނީ ޔޫރަޕުން އިތުރު ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމަށް ހުސްވި މަހު މަޝްވަރާ ކޮށްފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 3 މެއި 2017 | ބުދަ 03:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


އަލިޓާލިއާ ކުންފުނީގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް - ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި މާލީ ދަތިތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި -- ގޫގުލް

ފައިސާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިން އަލިޓާލިއާ ބަނގުރޫޓުވެ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓާލުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ފަށަން ނިންމައިފި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އަލިޓާލިއާ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ކުންފުނި ހުއްޓާލަންދެން އުދުހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލީ ދަތިތައް ފޫބެއްދުމަށް އިޓަލީ ސަރުކާރުން އަލިޓާލިއާ އަށް ހަތް ބިލިއަން ޔޫރޯގެ އެހީ ދީފައިވެއެވެ.

އިތުރު އެހީ ނުލިބިއްޖެނަމަ ބޯޓުތަކުގެ އުދުހުންތައް މުޅިން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ކުންފުނިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ކުންފުނީގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެގެން ދިޔައީ، ކުންފުނީގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، ހިންގުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް، ވަޒީފާތައް މަދުކޮށް މުސާރަ ކުޑަ ކުރުމަށް ހުސްވި ހަފްތާގައި ހުށަހެޅި ޕްލޭނަށް މުވައްޒަފުން އެއްބަސް ނުވެ ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ.

އަލިޓާލިއާ އިން ބުނެފައިވަނީ ކުންފުނީ އިޓަލީގެ ޝެއަރހޯލްޑަރުންނާއި، އިއްތިހާދު އެއަރލައިން އިން ކުންފުނި ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ދެ ބިލިއަން ޔޫރޯ ޕަމްޕް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ނަމަވެސް، އިސްލާހީ ޕްލޭނަށް މުވައްޒަފުން ތާއީދު ނުކުރުމުން އެކަން ކާމިޔާބު ނުވީ ކަމަށެވެ.

ބެންކްރަޕްސީގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ކުންފުނި ހިންގުމަށް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި އިޓަލީ ސަރުކާރުން 400 މިލިއަން ޔޫރޯ ވަނީ އަލިޓާލިއާ އަށް ހަމަޖައްސައި ދީފައެވެ.

އިޓަލީގެ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުސްވި ހަފްތާގައި ނެގި ވޯޓެއްގައި ގިނަ މީހުން ބުނެފައިވަނީ، އެކުންފުނި ބަނގުރޫޓު ވުމުން ސަލާމަތް ކުރަން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

ކުންފުނި ހުއްޓާލުމާ ގާތައް ގޮސްފައިވާއިރު، ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި، އަންނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށް، ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބާރަހާސް ފަސްސަތޭކަ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ގެއްލިގެން ދާކަން ސިޔާސީ ވެރިން ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ހުސްވި އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު، ޑުބާއީގައި އޮތް އަރަބިއަން ޓްރެވެލް މާކެޓްގައި ބައިވެރިވެ ދިވެހި ސަރުކާރުން ބައިވެރި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން އަލިޓާލިއާގެ މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އިޓަލީން ރާއްޖެއަށް އިތުރު ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތީ މަޝްވަރާވެސް ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް