16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

މެގަ މޯލްޑިވްސް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މެގަ މޯލްޑިސްގެ ދަދުރުތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުޓާލަނީ

  • މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގައި
  • އަލުން އެ އެއާލައިނުން ޚިދުމަތް ދޭނެ ދުވަހެއް ބުނެފައެއް ނުވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 1 މެއި 2017 | ހޯމަ 20:08 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


މެގަ މޯލްޑިވްސް ފްލައިޓް -- ގޫގުލް

މޭ މަހުގެ 2 ދުވަހުން ފެށިގެން މެގަ މޯލްޑިވްސްއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފިއެވެ.

މެގަ މޯލްޑިވްސްއިން ހޯމަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އެއާލައިނުގެ ފްލައިޓް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލިއަސް އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށެވެ. އެ އެއާލައިނުން ބުނެފައިވަނީ ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް މުޅިން އާ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ބޯޓުތަކަކާ އެކު ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ބަދަލުތަކުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ އޯނަޝިޕް ރީސްޓްރަކްޗާކުރުމާއި ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމާއި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބޯޓުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި، އެންމެ އެކަށީގެންވާ އާ ބޯޓުތައް ހޯދުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރުމާއި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބޯޓުތަކުގެ ހާލަތު ބަލައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ އާ ބޯޓުތައް ހޯދުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް  ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ކަމަށެވެ. 

މެގަމޯލްޑިވްސްއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އަލުން އެ އެއާލައިނުން ޚިދުމަތް ދޭނެ ދުވަހެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. 

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިހާތަނަށް އެ އެއާލައިނުން ވަނީ 50 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް