19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ

ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

  • މިދިޔައަހަރު ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނީ 17 ރުފިޔާ
  • މިއަހަރު 20 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅީ ބޯޑުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 28 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 06:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: މިއަހަރު ބަހާ ހިއްސާއަށް ޖެހޭ ވަރު ބޮޑު -- ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.


ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ ޖުމްލަ 108 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވަނީ 17 ރުފިޔާ އެވެ.ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމި އިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ 18 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއްކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެއެވެ.މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކްގެ ސާފު ފައިދާވަނީ 61 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ. އެއީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.02 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް