25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ

ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

  • މިދިޔައަހަރު ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނީ 17 ރުފިޔާ
  • މިއަހަރު 20 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅީ ބޯޑުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 28 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 06:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: މިއަހަރު ބަހާ ހިއްސާއަށް ޖެހޭ ވަރު ބޮޑު -- ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.


ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ ޖުމްލަ 108 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވަނީ 17 ރުފިޔާ އެވެ.ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމި އިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ 18 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއްކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެއެވެ.މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކްގެ ސާފު ފައިދާވަނީ 61 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ. އެއީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.02 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް