14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ

ބީއެމްއެލުން ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި

  • މިދިޔައަހަރު ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނީ 17 ރުފިޔާ
  • މިއަހަރު 20 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅީ ބޯޑުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 28 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 06:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް: މިއަހަރު ބަހާ ހިއްސާއަށް ޖެހޭ ވަރު ބޮޑު -- ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފިއެވެ.


ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބެހުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ ޖުމްލަ 108 މިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.މިދިޔަ އަހަރު ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާއަކަށް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ބަހާފައިވަނީ 17 ރުފިޔާ އެވެ.ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ހިއްސާއަކަށް 20 ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމި އިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ 18 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއްކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެއެވެ.މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކްގެ ސާފު ފައިދާވަނީ 61 އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައެވެ. އެއީ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1.02 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް