16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

މޯލްޑިވިއަން

މޯލްޑިވިއަން އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް މިރޭ ގެންނަނީ

  • މޯލްޑިވިއަނުން ސީ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ފެށީ 2014 ގައި
  • ކުރިއަށް 4 މަސްސުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށް ސީ ޕްލޭންގެ ޙިދުމަތްދޭން ފަށާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 15:37 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


މޯލްޑިވިއަން ސީ ޕްލޭނެއް ވެލާނާ އިންޓރަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި -- ގޫގުލް

މޯލްޑިވިއަން ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މޫދަށް ޖައްސާ އިތުރު ބޯޓެއް ހޯމަ ދުވަހު ރޭ (މިރޭ) ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

މިރޭ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ގެނެވޭ މި ބޯޓާއެކު އެކުންފުނީގެ ސީ ޕްލޭން ފްލީޓުގެ އަދަދު 10 އަކަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަންގެ ހެޑް އޮފް ފެސިލިޓީސް އަލީ ނަޝާތު ވިދާޅުވި އެވެ.'

 

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވިއަން ސީ ޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި ޓާރމިނަލް ރަސްމީކޮށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރިސޯޓަކަށް ސީ ޕްލޭންގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާއިރު، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ތިން ރިސޯޓަކަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ. މި ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން އަންނަނީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތަކަށެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 4 މަސްދުވަހުގެރޭ މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ނަޝާތު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ވަކި ޝެޑިއުލްއެއްގެ ދަށުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މިޙިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން ހެޔޮ އަގެއްގައި ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަމާގުޅޭ ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

 

ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފެށިދާނެ ރަށްތައް މިހާރު ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް 4 މަސްދުވަހުގެތެރޭ ދަތުރުތައް ކޮންމެވެސް އެއް ރަށަކަށް ފެށުންކަމަށް ނަޝާތު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 މޯލްޑިވިއަނުން 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި މިޙިދުމަތް  ފެށި އިރު ސީ ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް އަންނަނީ ތަރައްޤިވެ ކުރިއަރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް