17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އެސްޓީއޯ

ސުޕަމާޓް ރަމަޟާން ބާޒާރު ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ތަކާއެކު ފަށައިފި

  • އެއްވަނައަށް 25000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ހޮވާލެވޭ އެއް ނަސީބު ވެރިއަކަށް 400 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 13:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ސުޕަރމާޓް ރަމަޟާން ބާޒާރު ފެށުމުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

އެސްޓީއޯ އިން ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ބާޒާރު ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުގައި ފަށައިފިއެވެ.

 

 

އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯ ގެ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފާތިމަތު އާޝާން އެވެ.

 

 

 

މިޕްރޮމޯޝަންގައި ޙާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު، ކަސްޓަމަރުން އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ކުރައްވާ -300 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 

 

އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައައް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް 1 އަހަރު  ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓުން ވިޔަފާރިކުރެއްވޭނެ ވައުޗަރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 

 

އެގޮތުން ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގައި އެއްވަނައަށް 25000 ރުފިޔާ، ދެވަނަ އަށް 15000 ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނަ އަށް 12000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް މި ވައުޗަރު ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

 

އަދި ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ހޮވާލެވޭ އެއް ނަސީބު ވެރިއަކަށް 400 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެވައުޗަރު، ރަމަޟާން ބާޒާރު ނިމެންދެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

 

އެސްޓީއޯގެ ސީނިއާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފާތިމަތު އާޝާން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުވެސް މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހާދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ވިއްކާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ރަމަޟާން މަހު އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާ ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ވަރަށް އަވަހަށް ބާޒާރަށް ނެރޭނަކަމަށްވެސް އާޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް