24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

އެސްޓީއޯ

ސުޕަމާޓް ރަމަޟާން ބާޒާރު ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ތަކާއެކު ފަށައިފި

  • އެއްވަނައަށް 25000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ހޮވާލެވޭ އެއް ނަސީބު ވެރިއަކަށް 400 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 13:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. އިންތިޚާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ސުޕަރމާޓް ރަމަޟާން ބާޒާރު ފެށުމުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

އެސްޓީއޯ އިން ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ބާޒާރު ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ތަކާއެކު އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުގައި ފަށައިފިއެވެ.

 

 

އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފައްޓަވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯ ގެ ސީނިއަރ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފާތިމަތު އާޝާން އެވެ.

 

 

 

މިޕްރޮމޯޝަންގައި ޙާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު، ކަސްޓަމަރުން އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ކުރައްވާ -300 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 

 

އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މިޕްރޮމޯޝަންގައި އެއްވަނަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނައައް ހޮވިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް 1 އަހަރު  ދުވަހުގެ މުއްދަތައް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާރޓުން ވިޔަފާރިކުރެއްވޭނެ ވައުޗަރު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

 

 

އެގޮތުން ގްރޭންޑް ޕްރައިޒްގެ ގޮތުގައި އެއްވަނައަށް 25000 ރުފިޔާ، ދެވަނަ އަށް 15000 ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނަ އަށް 12000 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް މި ވައުޗަރު ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

 

 

 

އަދި ކޮންމެ ހަފްތާ އަކު ހޮވާލެވޭ އެއް ނަސީބު ވެރިއަކަށް 400 ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، އެވައުޗަރު، ރަމަޟާން ބާޒާރު ނިމެންދެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

 

އެސްޓީއޯގެ ސީނިއާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ފާތިމަތު އާޝާން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުވެސް މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހާދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުން ވިއްކާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ރަމަޟާން މަހު އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާ ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި ވަރަށް އަވަހަށް ބާޒާރަށް ނެރޭނަކަމަށްވެސް އާޝާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް