21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރ

ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި

  • މިއީ ވެލިގާ ހާޑްވެޔަރގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަނެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 19 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 23:33 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރ ޕްރޮމޯޝަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތާއި އިނާމު ހަވާލު ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވެލިގާ ހާޑުވެޔަރގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިނާމް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތާ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެޔަރގެ ނުވަ ވަނަ އަހަރީ ދުވަހައި ގުޅިގެން ފޭސްބުކް އަދި ޓްވީޓާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިނާމެއްގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އައިފޯން ރެޑް ސްޕެޝިއަލް އެޑިޝަން ފޯނެކެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވާފައިވަނީ، ނޫސްވެރިންގެ ހާޒިރުގައި ޑިޖިޓަލް ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތައް ހޮވިފައިވަނީ، ފާތިމަތި ޔޫހާ އިބްރާހިމް އެވެ.  އިއްޔެ ވަނީ އިނާމު ލިބުނު ފަރާތާއި އިނާމު ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެޔަރ އަކީ ތަފާތު ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ހާޑްވެޔަރ ސާމާނު ލިބެން ހުންނަ ފިހާރަ އެކެވެ.

ވެލިގާ ހާޑްވެޔަރގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިހާރަ 2008 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވިފައިވާއިރު ވެލިގާގެ 3 ފިހާރަ މިހާރު ވަނީ ހުޅުވިފަ އެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް