20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އީވޯ ހޯމް

އީވޯގެ ސެލްފީ ޕްރޮމޯޝަނާ އެކު 40,000ރ.ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

  • މިއީ އީވޯ ހޯމްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
  • ފުރަތަމަ 44 ފަރާތަކަށް %25ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 19 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 11:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!


އީވޯ ހޯމް -- ގޫގުލް

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އިވޯ ހޯމްއިން ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ އަގު ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

އީވޯ ހޯމްގެ ހަތަރު ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ 20 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް އީވޯގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރ ރިޒްމާ ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން އީވޯ ޝޯވްރޫމްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިސްޕްލޭ އާއި އެކު ސެލްފީއެއް ނަގައިގެން ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރ ކޮށްގެން 40,000ރ.ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރއެއް ހޯދުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އީވޯ ހޯމްއިން މިވަނީ ފަށާފައެވެ.

ގެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ބަދިގޭ ސާމާނު ވިއްކާ މަޝްހޫރު ފިހާރަ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އީވޯ ފިހާރައިން ވިޔަފާރިކުރާ ފުރަތަމަ 44 ފަރާތަކަށް %25ގެ ޑިސްކައުންޓަކާއި، ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

ރިޒްމާ ވިދާޅުވީ މި ގިފްޓް ވައުޗަރ އީވޯގެ ހަތަރު ފިހާރައިގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ޙާއްސަ ވައުޗަރތަކެއް ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބަދިގެ ސެޓާއި، ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ވެސް ލިބެން ހުންނަ އީވޯ ހޯމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ލައިވް ކުކިންގެ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޒްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީވޯ ހޯމްއިން، ބަދިގެއަށާއި، ބެޑްރޫމް އަދި ސިޓީން ރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ލިބެން ހުންނައިރު ކަސްޓައިޒްކޮށްވެސް ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް