14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 02 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

އީވޯ ހޯމް

އީވޯގެ ސެލްފީ ޕްރޮމޯޝަނާ އެކު 40,000ރ.ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރެއް

  • މިއީ އީވޯ ހޯމްގެ 4 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
  • ފުރަތަމަ 44 ފަރާތަކަށް %25ގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 19 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 11:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ވެލެޒިނީ ހައްޔަރު ކޮށްފި


އީވޯ ހޯމް -- ގޫގުލް

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމަރުންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އިވޯ ހޯމްއިން ކަސްޓަމަރުންނާ ގުޅިގެން ހިންގާ އަގު ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

އީވޯ ހޯމްގެ ހަތަރު ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ 20 ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާނެ ކަމަށް އީވޯގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރ ރިޒްމާ ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން އީވޯ ޝޯވްރޫމްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑިސްޕްލޭ އާއި އެކު ސެލްފީއެއް ނަގައިގެން ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރ ކޮށްގެން 40,000ރ.ގެ ގިފްޓް ވައުޗަރއެއް ހޯދުމުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އީވޯ ހޯމްއިން މިވަނީ ފަށާފައެވެ.

ގެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ބަދިގޭ ސާމާނު ވިއްކާ މަޝްހޫރު ފިހާރަ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި އީވޯ ފިހާރައިން ވިޔަފާރިކުރާ ފުރަތަމަ 44 ފަރާތަކަށް %25ގެ ޑިސްކައުންޓަކާއި، ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.

ރިޒްމާ ވިދާޅުވީ މި ގިފްޓް ވައުޗަރ އީވޯގެ ހަތަރު ފިހާރައިގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ޙާއްސަ ވައުޗަރތަކެއް ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބަދިގެ ސެޓާއި، ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ވެސް ލިބެން ހުންނަ އީވޯ ހޯމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ލައިވް ކުކިންގެ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޒްމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އީވޯ ހޯމްއިން، ބަދިގެއަށާއި، ބެޑްރޫމް އަދި ސިޓީން ރޫމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ލިބެން ހުންނައިރު ކަސްޓައިޒްކޮށްވެސް ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ފޯރުކޮށްދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް