24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޅެންދޫ ބަލިކޮށް މިލަންދޫ ހޯދައިފި

 • މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މިލަންދޫގެ މުހައްމަދު އަރީފް
 • ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ފޮނަދޫގައި ކުޅެގެން މިލަންދޫ ވަނީ މޮޅުވެފައި
 • މިލަންދޫ އަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ 1-2 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖައަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 17 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 00:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
 2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
 3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
 4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
 5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
 6. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
 7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
 8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޒޯން 2 ގެ ތަށި މިލަންދޫ އިން އުފުލާލަނީ -- އެފްއޭއެމް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ. މާޅެންދޫ ބަލިކުރުމަށްފަހު، ށ. މިލަންދޫ އުފުލާލައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވިނަމަވެސް މިލަންދޫއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ފޮނަދޫގައި ކުޅެގެން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެޓީމު މޮޅުވުމުން، 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ނ. މާޅެންދޫގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެޓީމުންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ ޖުނެނިދެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ މާޅެންދޫއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާޅެންދޫ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދަނިކޮށް 36 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލަންދޫ ޓީމުގެ އަބްދުﷲ ޝަފީއު ވަނީ އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ.

މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މިލަންދޫ ޓީމުގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، އެޓީމުން ވަނީ ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއް ކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މާޅެންދޫއަށްވެސް ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިލަންދޫގެ ޑިފެންސު ފޫއަޅުވާލަން އެޓީމު ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މިލަންދޫގެ މުހައްމަދު އަރީފެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Mako

2 އަހަރު ކުރިން

Ebunaa hen.

0
0
Milandhoo

2 އަހަރު ކުރިން

Habaru thiya othy mulhin goas kon.

0
0