20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ފްރެންޗް ލީގު

ކަވާނީ ދެލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، ޕީއެސްޖީ މޮނާކޯއާ 3 ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި

  • ލީގު އޮތީ ވާދަވެރި ހިސާބެއްގައި
  • ޕީއެސްޖީއަކީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 10 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 20:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ލަނޑަކަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން ސެލެބްރޭޓް ކުރަނީ -- ބީބީސީ

އެޑިންސަން ކަވާނީގެ ދެ ގޯލާ އެކު ފްރެންޗް ލީގުގައި ގުއިންގަމްޕް ބަލިކޮށް ތަވާލްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް މޮނަކޯއާ 3 ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޕީއެސްޖީން ޖެހިލައިފިއެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގުއިންގަމްޕްގެ މައްޗަށް ޕީއެސްޖީން ކުރި ހޯދީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މޮޅާއެކީ ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ 71 ޕޮއިންޓާ އެކީގައެވެ.

 

ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި74  ޕޮއިންޓާއެކީ އޮތީ މޮނާކޯއެވެ. މި ދެ ޓީމަށް ވެސް ލީގުގައި ބާކީ އޮތީ އެންމެ 7 މެޗެވެ.

 

ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ހުރިހާ ލަނޑުތަކެއް ވެސް ފެނިފައި ވަނީ މެޗުގެ ފަހު ހާފްގައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ލަނޑު 56 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަވާނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާފައި ވަނީ އެންޖެލް ޑިމަރިއާއެވެ.

 

އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އެޑްރިއަން ރެބިއޮޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ދެވަނަ ލަނޑުޖެހީ ކަވާނީއެވެ. އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ޑިމަރިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަވާނީ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

 

މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުުގެ ތެރޭގައި ޕީއެސްޖީގެ ފަހު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ މަޓޫޑީއެވެ.

 

ލީގުގެ ވާދަވެރިން ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެއްވަނައިގައި އޮތް މޮނާކޯއާ ދެވަނައިގައި އޮތް ޕީއެސްޖީ އަދި ތިން ވަނައިގައި އޮތް ނީސްއަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

 

ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ސީޒަނުގައި ވެސް ފްރާންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންއަކީ ޕީއެސްޖީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް