25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ނިޒާމްބެއަށް އަނިޔާވުން

ކުރިއަށް މުހިއްމު މެޗެއް އޮއްވާ ނިޒާމްބެއަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވުމަށް ތިން ހަފްތާވަރު ނަގާނެ
  • ނިޒާމްބެ ނެތުމަކީ ދެރައެއް، އެކަމަކު އެތަން ފޫބައްދާނެ
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 10 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 04:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  3. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާ ދެކޮޅަށް ނިޒާމްބެ ކުޅެނީ -- ގޫގުލް

މާލޭ ލީގުގައި ކުރިއަށް ގްރީންސްޓްރީޓަށް މުހިއްމު މެޗެއް އޮއްވާ އެޓީމުގެ ކުރިއަށް ކުޅެމުން އަންނަ މުޙައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާއި ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

 

ނިޒާމްބެއަށް އަނިޔާވެފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ދަގޭންގް ކުލަބާއިއެކު ގްރީން ސްޓްރީޓް އިން ކުޅުނު ޕްރެކްޓިސް މެޗެއްގައެވެ.

 

މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުން 4 ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ގްރީންސްޓްރީޓް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއްގައި ވެސް ނިޒާމްބެ ފަރާތުން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއްފެނިފައެވެ.

 

އޭޝިއަން ކަޕު ކޮލިފިކޭޝަންގައި ފަލަސްތީނު މެޗަށް ނެގި ދިވެހި ޓީމުގެ ޕުރިލިމިނަރީ ސުކޮޑްގައި ހިމެނިފައިވާ ނިޒާމްބެއަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ އޭނާގެ ފައިގެ ކުޑަހުޅަށެވެ.

 

ގްރީންސްޓްރީޓްގެ މެނޭޖަރު އިލްޔާސް އުމަރު (އިއްލި) ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުންބުނީ ނިޒާމްބެގެ ވައަތުފައިގެ ކުޑަހުޅުގައި ވަނީ ރެދެއްލާފަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކުގެ ސަބަބުން ދެތިން ހަފްތާއެއް ފަހުން ނޫނީ އެނބުރި ދަނޑަށް ނުކުމެވޭ ވަރުނުވާނެ ކަމަށް އިއްލި ބުންޏެވެ.

 

ގްރީންސްޓްރީޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު ފަރީދު ބުނީ ނިޒާމްބެއަކީ ވަރަށް މުހިތްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ނިޒާމްބެ ނެތުމަކީ ޓީމަށް ލިބޭ ދެރައެއް ކަމަށެވެ.

 

ފަރީދު ބުނީ ނިޒާމްބެއަށް އަނިޔާވި ނަމަވެސް އެތަން ފީބައްދާނެ ކުޅުންތެރިން ގްރީންސްޓްރީޓްގައި އަބަތިބި ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ކާމިޔާބު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ފަރީދު ބުންޏެވެ.

 

ނިޒާމްބެ ބަދަލުގައި އެތަން ފުބައްދަން ގްރީންސްޓްރީޓުން ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިބްރާހިމް ރިޒްހާން (ރިޒްކޮ) އެވެ.

 

މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު މަލޭލީގުގައި ގްރީންސްޓްރީޓް ނުކުންނާނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ދެކޮޅަށެވެ. ލީގުގައި ތިން މެޗު ކުޅުނުއިރު އެއް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އަނެއް މެޗު އެއްވަރުކުރިއިރު، އެއް މެޗުންވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް