20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އޮފް ސީޒަނުގައި ބާއްވަން ހުށަހަޅާނަން: ބައްސާމް

 • މި އަހަރު އެފްއޭއެމް އިން ފުޓްސަލް ލީގެއް ތައާރަފްކުރާނެ: ބައްސާމް
 • ފުޓްސަލް އަދި ފުޓުބޯޅަ ވަކިކޮށްދޭ ގަވައިދެއް ހަދާނަން: ބައްސާމް
 • ރާއްޖޭގައި ގިނައީ ސެމީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން: ބައްސާމް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 އޭޕުރިލް 2017 | އާދީއްތަ 19:07 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
 3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
 5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
 7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
 8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު -- ރާއްޖެއެމްވީ

މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް އޮފް ސީޒަނުގައި ބާއްވަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް މިފަހަރު ހުއްޓުވާލަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އެ މުބާރާތް އޮފް ސީޒަނުގައި ބާއްވަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ގިނައިން ކުޅެނީ ސެމީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ކުޅުންތެރިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށްވެސް ކުޅެން ބައެއް ފަހަރު ކުޅެން މަޖުބޫރު ކުރާ ކަމަށާއި، އެ ނޫން ގޮތަކަށް ވަޒީފާ ހޯދަންވެސް އުނދަގޫވާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، މިކަމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މިފަދަ މުބާރާތްތަކުގައި ލީގުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން އަދި ކޯޗުންވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލީގުގައި އެ ކުޅުންތެރިން ކުޅޭ ކްލަބްތަކަށް ގެއްލުންވާކަމަށްވެސް ބައްސާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން އިސްނަގައިގެން ފުޓްސަލް ލީގެއް ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ، ފުޓުބޯޅަ އާއި ފުޓްސަލް ވަކިކޮށްދޭ ގަވައިދުތަކެއްވެސް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުޓްސަލް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުޓުބޯޅައިގައި ނުކުޅެވޭފަދަ އުސޫލެއްވެސް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް