19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޕޮލިސް ކުލަބު

ޕޮލިސް އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ޑަކޭ

  • ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބިދޭސީ ދެކުޅުންތެރިއަކު ހިމަނާފައިވޭ
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 9 އޭޕުރިލް 2017 | އާދީއްތަ 18:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ޖާޒީ ޑަކޭ އާ ހަވާލުކޮށްދެނީ -- މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ވާދަކުރާ ޕޮލިސް ކުލަބުގެ އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ހަސަން ހަމީދު ހަމަޖައްސައި، ކުޅުންތެރިންނާ ޖާޒީ ޙަވާލުކޮސްފިއެވެ.

 

އާދިއްދަ ދުވަހުގެ ހެނދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށާއި އޮފިޝަލުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ސަރވިސަސް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާޢީލް ނަވީންއެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ރައީސް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ނަދީމް އާއި ޕޮލިސް ކްލަބުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ޕޮލިސް ކްލަބު އަންހެން ފުޓްސަލް ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

 

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާއަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ޕޮލިސް ކްލަބުން ވަނީ ބިދޭސީ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެސްފައެވެ.

 

އެގޮތުން ބްރެޒިލްގެ ފުޓްސަލް އަންހެން ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ ޑި އޮލިވޭރާ ސިލްވާ އިވަނެއިޑީ އާއި ތައިލެންޑް ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށްވާ މަމްޔާލީ ސަވިތްރީ މިހާރުވަނީ ޓީމާއި ގުޅިފައި ކަމަށް ޕޮލިސް ކްލަބުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

 

މި މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމެޕެނީ ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމެޗު ފަށާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 20:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް