23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ދަންގަލް

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ލަވަ އަދި ދިދައާ ނުލައި ޑަންގަލް ޕާކިސްތާނުގައި ނުދެއްކޭނެ

  • މިގޮތަށް ނިންމީ ޕާކިސްތާނުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ޑަންގަލްގެ ދެ ސީނެއް ކަނޑާލުމަށްފަހު އެޅުވުމަށް އެދުމުން
  • 530 ކުރޯޑަށްވުރެ ގިނަ ރުޕީސް ދަންގަލް އަށް ވަނީ މިހާތަނަށް ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 19:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ދަންގަލް ގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ލަވަ އަދި އިންޑިއާގެ ލަވަ ނުހިމަނައި ޑަންގަލް ޕާކިސްތާނުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި އެކްޓަރ އާމިރު ޚާން ބުނެފިއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގެ ހުރިހާ ރެކޯޑެއް މުގުރާލި އާމިރް ހާންގެ ދަންގަލް ޕާކިސްތާނުގައި ނޭޅުވުމަށް ނިންމީ ޕާކިސްތާނުގައި އެޅުވުމަށް ގިނަ ހުށައެޅުންތައް ލިބުމުންނެވެ.

އާމިރު ހާން މިގޮތަށް ނިންމީ ޕާކިސްތާނުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން ޑަންގަލްގެ ދެ ސީނެއް ކަނޑާލުމަށްފަހު އެޅުވުމަށް އެދުމުންނެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ސެންސަރު ބޯޑުން އެދިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ދިދަ އަދި އިންޑިއާގެ ގައުމީ ލަވަ ޑަންގަލް އިން އުނިކުރުމަށް ފަހު ދެއްކުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާމިރު ޚާން އެކަމާ އެއްބަހެއް ނުވި ކަމަށް ވެއެވެ. އާމިރު ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ގައުމީ ލަވަ އަދި ދިދަ ފިލްމުން ނުކަނޑާނެ ކަމަށާއި ޕާކިސްތާނުގައި ފިލްމު ނާޅުވާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ގުޅުން ހީނަރުވެފައި ވާތީ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ޕާކިސްތާނުގައި އެޅުވުން މީގެ ކުރިން މަނާ ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރު ޕާކިސްތާނުގައި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ދައްކައެވެ. އާމިރްގެ 530 ކުރޯޑަށް ވުރެ ގިނަ ރުޕީސް ޑަންގަލް އަށް ވަނީ މިހާތަނަށް ލިބިފައެވެ.

ޑަންގަލް އަށް ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ފިލްމު ފެއާ އެވޯޑުގައި ވެސް ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ލިބިފައެވެ. 

މި ފިލްމުގައި ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތައާރަފްވި ފާތިމަތު ސަނާ އާއި ޝެއިޚް ސާންޔާ މަލްހޯތްރާ ފެނިގެން ދެއެވެ. ޑަންގަލްއަކީ ބޮކްސިން ކުޅޭ މީހެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި، އިންޑިއާއަށް ރެސްލިންގައި ރަން މެޑެލް ހޯދައިދިން އަންހެން ދަރިއަކު އުޅޭ ގޮތް ފެނިގެންދާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް