19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޝާހުރުކްޙާން

22 އަހަރު ކުރިން އަހަރެންގެ ކެރިއާ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ

  • 22 އަހަރުކުރިންވެސް އޭނާގެ ކެރިއަރ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ، އެކަމާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ
  • ފިލްމު ކެރިއާގައި 25 އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް އެކި ގޮތްގޮތުން އެރި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 18:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ޝާހްރުކްޚާންގެ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް -- ގޫގުލް

މީގެ 22 އަހަރުކުރިންވެސް އޭނާގެ ކެރިއަރ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށާއި އެކަމާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝާހުރުކްހާން ބުނެފިއެވެ.

 

ޝާހު ވަނީ ބޮލީވުޑްގައި ގިނަ ފިލްމުތަކެއްކުޅެފައެވެ. އަދި އޭނާ ކުޅެފައިވާ ގިނަ ފިލްމު ތަކަކީ މަޝްހޫރު ކާމިޔާބު ފިލްމު ތަކެކެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ޝާހު ކުޅެފައިވާ  ކާމިޔާބު ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިލްވާލޭ ،ފޭން ޑިއާ ޒިންދަގީ އަދި ރައީސް ހިމެނެއެވެ.

 

ޝާހުގެ ކެރިއާ ނިމިއްޖެ ކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް އަޑު ފެތުރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާ ދަނީ އެކަން ދޮގު ކުރަމުންނެވެ.

 

ޝާހު ބުނި ގޮތުގައި ފިލްމު ކެރިއާގައި 25 އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް އެކި ގޮތްގޮތުން އެރިއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގިނަ ކާމިޔާބީވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުންޏެވެ.

 

މިވީ 25 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިވިފައިވާ އެކި އަޑުތަކަށް އޭނާ މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭކަމަށް ޝާހު ބުންޏެވެ. ކޮންމެ ފިލްމެއްވެސް ކުޅެނީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން އުފަލުން ކަމަށާއި އޭނާގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓް ކޮންމެ ފިލްމެއްގައި ދައްކާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ފިލްމު ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވުމަށް އޯޑިއެންސްގެ ހިއްސާ ބޮޑުކަމަށް ޝާހު ބުނެފައިވެއެވެ.

 

2 ނޮވެމްބަރު 1965 ވަނަ އަހަރު އުފަންވެފައިވާ ޝާހުރުކްހާން އަކީ ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ އިތުރުން ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޓީވީ ހޮސްޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް