23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޝާހުރުކްޙާން

22 އަހަރު ކުރިން އަހަރެންގެ ކެރިއާ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ

  • 22 އަހަރުކުރިންވެސް އޭނާގެ ކެރިއަރ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ، އެކަމާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ
  • ފިލްމު ކެރިއާގައި 25 އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް އެކި ގޮތްގޮތުން އެރި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 18:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޝާހްރުކްޚާންގެ ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެއް -- ގޫގުލް

މީގެ 22 އަހަރުކުރިންވެސް އޭނާގެ ކެރިއަރ ނިމިއްޖެ ކަމަށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށާއި އެކަމާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝާހުރުކްހާން ބުނެފިއެވެ.

 

ޝާހު ވަނީ ބޮލީވުޑްގައި ގިނަ ފިލްމުތަކެއްކުޅެފައެވެ. އަދި އޭނާ ކުޅެފައިވާ ގިނަ ފިލްމު ތަކަކީ މަޝްހޫރު ކާމިޔާބު ފިލްމު ތަކެކެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ޝާހު ކުޅެފައިވާ  ކާމިޔާބު ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިލްވާލޭ ،ފޭން ޑިއާ ޒިންދަގީ އަދި ރައީސް ހިމެނެއެވެ.

 

ޝާހުގެ ކެރިއާ ނިމިއްޖެ ކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް އަޑު ފެތުރޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާ ދަނީ އެކަން ދޮގު ކުރަމުންނެވެ.

 

ޝާހު ބުނި ގޮތުގައި ފިލްމު ކެރިއާގައި 25 އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ އަޑުތައް އެކި ގޮތްގޮތުން އެރިއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގިނަ ކާމިޔާބީވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް ބުންޏެވެ.

 

މިވީ 25 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިވިފައިވާ އެކި އަޑުތަކަށް އޭނާ މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭކަމަށް ޝާހު ބުންޏެވެ. ކޮންމެ ފިލްމެއްވެސް ކުޅެނީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން އުފަލުން ކަމަށާއި އޭނާގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓް ކޮންމެ ފިލްމެއްގައި ދައްކާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ފިލްމު ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވުމަށް އޯޑިއެންސްގެ ހިއްސާ ބޮޑުކަމަށް ޝާހު ބުނެފައިވެއެވެ.

 

2 ނޮވެމްބަރު 1965 ވަނަ އަހަރު އުފަންވެފައިވާ ޝާހުރުކްހާން އަކީ ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ އިތުރުން ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޓީވީ ހޮސްޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް