24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޕްލެނެޓް

އަނެއްކާވެސް ދުނިޔެއާއި އެއްވައްތަރުގެ ޕްލެނެޓެއް ސައިންސް ވެރިން ހޯދައިފި

  • ސައިންސް ވެރިން ހޯދި އާ ޕްލެނަޓަށް ނަން ދީފައިވަނީ ޖީޖޭ1132ބީ ގެ ނަމުން
  • ސައިންސްވެރިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ދުނިޔެއާއި އެއްވައްތަރުގެ 7 ޕްލެނެޓް ހޯދާފަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 17:43 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ސައިންސްވެރިން އަލަށް ހޯދި ޕްލެނެޓް -- ގޫގުލް


އަނެއްކާވެސް ދުނިޔެއާ އެއްވައްތަރުގެ ޕްލެނެޓެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފިއެވެ. ސައިންސް ވެރިން ހޯދި އާ ޕްލެނަޓަށް ނަން ދީފައިވަނީ ޖީޖޭ1132ބީ ގެ ނަމުންނެވެ.  މި ޕްލެނެޓް ދުނިޔެއަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައި ދުނިޔެއަށްވުރެ ހޫނު ގަދައެވެ.

ސައިންސްވެރިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ދުނިޔެއާއި އެއްވައްތަރުގެ 7 ޕްލެނެޓެއް ހޯދާފައެވެ. 

ސައިންސްވެރިން ވަނީ މި ހަތް ޕްލެނެޓްގައިވެސް ފެން އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު އެބަހުރިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން ތިން ޕްލެނެޓް އޮތީ އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ހާލަތުގައި ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަލަށް ހޯދި ޕްލެނެޓްތައް ދަތުރުކުރަމުންދަނީ މި ދުނިޔެއާއި 40 އަލިއަހަރުގެ ދުރުމިނުގައެވެ.

މި ހުރިހާ ޕްލެނެޓްތަކެއްވެސް ދައުރުކުރަމުންދަނީ ކުޑަ އަދި އަލިމަޑު ތަރިއެއް ވަށައިގެން ނެވެ.

ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކީލޭ ގެ ސައިންޓިސްޓެއްކަމަށްވާ ޑރ.ޖޯން ސައުތުވޯތު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ރިސާޗުގައި ދުނިޔެއާއި ވައްތަރު ޕްލެނެޓެއް އަދި ހޯދުނީ ކަމަށާއި އިތުރަށް މި ރިސާޗު ދިރާސާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްލެނެޓުގައި އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެތޯ އިތުރަށް ރިސާޗްކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް