17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ޕްލެނެޓް

އަނެއްކާވެސް ދުނިޔެއާއި އެއްވައްތަރުގެ ޕްލެނެޓެއް ސައިންސް ވެރިން ހޯދައިފި

  • ސައިންސް ވެރިން ހޯދި އާ ޕްލެނަޓަށް ނަން ދީފައިވަނީ ޖީޖޭ1132ބީ ގެ ނަމުން
  • ސައިންސްވެރިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ދުނިޔެއާއި އެއްވައްތަރުގެ 7 ޕްލެނެޓް ހޯދާފަ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 އޭޕުރިލް 2017 | ހުކުރު 17:43 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ސައިންސްވެރިން އަލަށް ހޯދި ޕްލެނެޓް -- ގޫގުލް


އަނެއްކާވެސް ދުނިޔެއާ އެއްވައްތަރުގެ ޕްލެނެޓެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފިއެވެ. ސައިންސް ވެރިން ހޯދި އާ ޕްލެނަޓަށް ނަން ދީފައިވަނީ ޖީޖޭ1132ބީ ގެ ނަމުންނެވެ.  މި ޕްލެނެޓް ދުނިޔެއަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައި ދުނިޔެއަށްވުރެ ހޫނު ގަދައެވެ.

ސައިންސްވެރިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ދުނިޔެއާއި އެއްވައްތަރުގެ 7 ޕްލެނެޓެއް ހޯދާފައެވެ. 

ސައިންސްވެރިން ވަނީ މި ހަތް ޕްލެނެޓްގައިވެސް ފެން އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު އެބަހުރިކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އޭގެތެރެއިން ތިން ޕްލެނެޓް އޮތީ އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ހާލަތުގައި ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަލަށް ހޯދި ޕްލެނެޓްތައް ދަތުރުކުރަމުންދަނީ މި ދުނިޔެއާއި 40 އަލިއަހަރުގެ ދުރުމިނުގައެވެ.

މި ހުރިހާ ޕްލެނެޓްތަކެއްވެސް ދައުރުކުރަމުންދަނީ ކުޑަ އަދި އަލިމަޑު ތަރިއެއް ވަށައިގެން ނެވެ.

ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ކީލޭ ގެ ސައިންޓިސްޓެއްކަމަށްވާ ޑރ.ޖޯން ސައުތުވޯތު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ރިސާޗުގައި ދުނިޔެއާއި ވައްތަރު ޕްލެނެޓެއް އަދި ހޯދުނީ ކަމަށާއި އިތުރަށް މި ރިސާޗު ދިރާސާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްލެނެޓުގައި އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެތޯ އިތުރަށް ރިސާޗްކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް