20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ވަރުން ދަވަން

ވަރުން ދާވަން ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް

  • ވަރުން ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް ދަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ކަމެއް ނުބުނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


ވަރުން ދާޥަން ފިލްމީ ތަރި އާލިއާ ބަޓް އާއެކީ. ވަރުން ވަނީ ކުޑަދުވަސް ކޮޅަކަށް ޓްވިޓާއާއި ދުރަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައި -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ވަރުން ދަވަން ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް ދާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މިއީ ވަރުންގެ ފޭޏުންނަށް ހިތާމަ ހަބަރަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ. ޒުވާން ފިލްމީތަރި ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ދާން ނިންމީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭގެއެވެ.

ވަރުން އޭނާގެ  އިންސްޓަގްރާމުގައި  އޭނާގެ ފޮޓޯއެއްގައި ލިޔެފައިވަނީ ޓްވިޓަރ އިން ދުވަސްކޮޅަކަށް ދުރަށްދާކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެންމެން ފެންނާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ވަރުން ޓްވިޓަރ އިން ދުރަށް ދަނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް ދަނީ ކޮންސަބަބަކާހެދި ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ވަރުން ދާވަން އެންމެ ފަހުން ޓްވީޓެއް ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

އެއީ އޭނާ މީގެ 3 އަހަރު ކުރިން ކުޅުނު ފިލްމު "މެއިން ތެރަ ހީރޯ" އަށް 3 އަހަރު ފުރިގެން ކުރި ޓްވީޓެކެވެ. އޭގައި ބުނެފައިވަނީ"މެއިންތެރަ ހީރޯއަށް 3 އަހަރު ފުރިއްޖެ. އެ ފިލްމަކީ އަހަރެން އަދި އަހަރެންގެ ހަޔާތް ބަދަލު ކޮށްލި ފިލްމެކެވެ." މިހެންނެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ވަރުން ވަނީ ނަރުގިސް ފަހުރީ ވެސް ޓެގްކޮށްފައެވެ.  

ވަރުން ދާވަންޓްވިޓަރ އާއި ގުޅިފައިވަނީ 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައެވެ. 

 

ވަރުންއަކީ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ ޑޭވިޑް ދާވަންގެ ދަރިއެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވާ ފިލްމަކި  ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ އެވެ. އޭނާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމްޕްޓީ ޝަރުމާކީ ދުލްހަނިޔާ، އޭބީސީޑީ2، ދިވާލޭ ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް