20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވަރުން ދަވަން

ވަރުން ދާވަން ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް

  • ވަރުން ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް ދަނީ ކިހާ ދުވަހަކު ކަމެއް ނުބުނޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޭޕުރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 15:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ވަރުން ދާޥަން ފިލްމީ ތަރި އާލިއާ ބަޓް އާއެކީ. ވަރުން ވަނީ ކުޑަދުވަސް ކޮޅަކަށް ޓްވިޓާއާއި ދުރަށް ދިއުމަށް ނިންމާފައި -- ގޫގުލް

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ވަރުން ދަވަން ކުޑަދުވަސްކޮޅަކަށް ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް ދާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް މިއީ ވަރުންގެ ފޭޏުންނަށް ހިތާމަ ހަބަރަކަށް ވެގެން ދާނެއެވެ. ޒުވާން ފިލްމީތަރި ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ދާން ނިންމީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭގެއެވެ.

ވަރުން އޭނާގެ  އިންސްޓަގްރާމުގައި  އޭނާގެ ފޮޓޯއެއްގައި ލިޔެފައިވަނީ ޓްވިޓަރ އިން ދުވަސްކޮޅަކަށް ދުރަށްދާކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެންމެން ފެންނާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ވަރުން ޓްވިޓަރ އިން ދުރަށް ދަނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޓްވިޓަރ އާއި ދުރަށް ދަނީ ކޮންސަބަބަކާހެދި ކަމެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ވަރުން ދާވަން އެންމެ ފަހުން ޓްވީޓެއް ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

އެއީ އޭނާ މީގެ 3 އަހަރު ކުރިން ކުޅުނު ފިލްމު "މެއިން ތެރަ ހީރޯ" އަށް 3 އަހަރު ފުރިގެން ކުރި ޓްވީޓެކެވެ. އޭގައި ބުނެފައިވަނީ"މެއިންތެރަ ހީރޯއަށް 3 އަހަރު ފުރިއްޖެ. އެ ފިލްމަކީ އަހަރެން އަދި އަހަރެންގެ ހަޔާތް ބަދަލު ކޮށްލި ފިލްމެކެވެ." މިހެންނެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ވަރުން ވަނީ ނަރުގިސް ފަހުރީ ވެސް ޓެގްކޮށްފައެވެ.  

ވަރުން ދާވަންޓްވިޓަރ އާއި ގުޅިފައިވަނީ 11 ސެޕްޓެމްބަރ 2011 ގައެވެ. 

 

ވަރުންއަކީ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ ޑޭވިޑް ދާވަންގެ ދަރިއެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައިވާ ފިލްމަކި  ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔަރ އެވެ. އޭނާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހަމްޕްޓީ ޝަރުމާކީ ދުލްހަނިޔާ، އޭބީސީޑީ2، ދިވާލޭ ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ހިމެނެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް