19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވޫޑް

މާބަނޑު އަންހެނަކު ކައިވެނިކުރާ މަންޒަރު ދައްކާތީ މުޒާހަރާކޮށްފި

  • ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޓީ.ޕީ އަގްރަވާލްގެ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށްފައި ވަނީ ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދު (ވީއެޗްޕީ) ގެ މެންބަރުންތަކެއް
އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 5 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 14:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


"ލާލީ ކީ ޝާދީ މޭ ލައްޑޫ ދީވާނާ"އާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރި ޕޯސްޓަރެއް -- ގޫގުލް

އަލަށް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ލާލީ ކީ ޝާދީ މޭ ލައްޑޫ ދީވާނާ"ގައި މާބަނޑު އަންހެނަކު ކައިވެނިކުރާ މަންޒަރު ދައްކާތީ އެ ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުގެ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މުމްބާއީގައި ހުންނަ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި ގާތްގަނޑަކަށް 80 ވަރަކަށް މީހުން މުޒާހަރާކޮށްފައި ވެއެވެ. ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޓީ.ޕީ އަގްރަވާލްގެ އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި މުޒާހަރާކޮށްފައި ވަނީ ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދު (ވީއެޗްޕީ) ގެ މެންބަރުންތަކެކެވެ.

ވީއެޗްޕީން ބުނީ އެ ފިލްމްގައި ހިންދޫންގެ އިހްސާސްތަކާ ސަގާފަތާ ދެކޮޅު މަންޒަރުތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެ މަންޒަރުތައް ފިލްމުން އުނިކުރަން އެ މީހުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 

ލާލީ ކީ ޝާދީ މޭ ލައްޑޫ ދީވާނާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް"

 

އިންޑިއަން މޯޝަން ޕިކްޗާ ޕްރޮޑިއުސާސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރާ އަގްރަވާލް ބުނީ އޭނާގެ ފިލްމަށް ސެންސަރު ބޯޑުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެއްވެސް މަންޒަރެއް އުނިނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަގްރަވާލްގެ އޮފީސް ދޮށަށް އެއްވި މީހުން ފުލުހުން ފަހުން ވަނީ ދުރަށް ޖައްސައި އެ ސަރަހައްދުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

މަނީޝް ހަރީޝަންކަރު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. މި ފިލްމްގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ނަސީރުއްދީން ޝާހްގެ ދަރިފުޅު ވިވާން ޝާހް އާއި ކަމަލް ހަސަންގެ ދަރިފުޅު އަކްޝަރާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގުރްމީތު ޗޯދަރީ އާއި ސޯރަބް ޝުކްލާ ވެސް މި ފިލްމްގެ މުހިންމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް