25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު ފްލައިޓް އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު ހަތް ފްލައިޓް ބޭއްވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 5 އޭޕުރިލް 2017 | ބުދަ 09:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި


ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ފްލައިޓް އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން -- ޓްވިޓަރ

ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

 

 

މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ޖަލީލްއެވެ. ތައި ސިވިލް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކްޓިން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މރ. ޗޫލާ ސުކުމަނޮޕް އެވެ.

 

 

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު ހަތް ފްލައިޓް ބޭއްވުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއިރު މޯލްޑިވިއަނުން ގެންދަނީ މިހާރުވެސް ތައިލެންޑްގެ ކެޕިޓަލް ސިޓީ ބެންކޮކަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ބާއްވަމުންނެ އެވެ.

 

 

ރާއްޖެއާއި ތައިލެންޑާ ދެމެދު 21 ޑިސެންބަރު 1989 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއްވެސް ބާއްވައިފައެވެ.

 

 

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު، ދެ ޤައުމު ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ނުކުތާތަކުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް އެކުލަވާ ލެވޭ މި މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

 

 

ބެންކޮކްއަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު މަންޒިލްއެކެވެ. ބެންކޮކް އެއަރވޭސްއިންވެސް ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް ބާއްވަމުންގެންދެ އެވެ.

 

 

ފާއިތުވި އަހަރު ތައިލެންޑުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ސޯޅަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް އެއް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް