22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ވިނޯދް ކަންނާ

ވިނޯދް ކަންނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފި

  • ވިނޯދް ކަންނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
  • އެޑްމިޓް ކުރި ވަކި ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވޭ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 4 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 23:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  5. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  6. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  7. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  8. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު


ވިނޯދް ކަންނާ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ބޮލީވުޑްގެ ސްޕަސްޓާ ވިނޯދް ކަންނާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފިއެވެ. ނަމަވެސް ވިނޯދުގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން އާއިލާއިން ވަނީ ދެކޮޅު ހަހަދައިފައެވެ.

ވިނޯދް ކަންނާ މުމްބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑެމިޓް ކޮށްފައި ވަނީ މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ވިނޯދް ކަންނާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން އޭނާގެ އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހެދި ނަމަވެސް ވިނޯދް ކަންނާގެ ގާތް އެކުވެރިއަކު ބުނެފައި ވަނީ ވިނޯދް ކަންނާގެ ހާލު ސީރިޔަސް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާގެ ބަލި ރަނގަޅު ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ވިނޯދް ކަންނާގެ ސިއްޙީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކުމުގެ ހުއްދަ އޭނާ އަށް ނެތް ކަަމަށާއި ނަމަވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ވިނޯދް ކަންނާ ހޮސސްޕިޓަލުން ޑިސްޗާޖް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިޔަކާ ހަވާލާދީ އިންޑިއަން އެކްޕްރެސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ވިނޯދް ކަންނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލަކު ބުނި ގޮތުގައި ވިނޯޑް ކަންނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ވަނީ މާޗް މަަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ހަބަރަކީ ސައްހަ ހަބަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޮފިޝަލް ބުނެފައި ވަނީ ވިނޯދް ކަންނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ވަނީ މި މަަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި އަދި މިހާރު ވިނޯދް ކަންނާގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ވަަރށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ވިނޯދް ކަންނާގެ ސިއްޙީ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ނުކުރުމަށް އާއިލާއިން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް