23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ

 • ކާމިޔާބު ކުރި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ރެންޓް އެންޑް ރައިޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ޕްރޮޖެކްޓެއް
 • ބީއެމްއެލް އިން ވަނީ ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން ދީފަ
 • މިއީ ބީއެމްއެލް ސީއެސްއާރް ޕްރޮޖެކްޓެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 4 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 23:47 | |

މަގުބޫލް

 1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
 2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
 8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


ބީއެމްއެލް އަހަރެންގެ ބޭންކް ކެމްޕެއިން ފެށުން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބީއެމްއެެލްއިން ފަށާފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތަށް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް އެ ކުންފުނިން ދީފި އެެވެ.

ބީއެމްްއެލްގެ މެނޭޖަރ، ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތަކީ އަހަރު ތެރޭ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބީއެމްއެލް އިން އިސްނަގައިގެން ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެެރެއިން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. މިފަދަ 10 ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތަށް ފެށި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓެއް ހޮވުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ފައިދާ ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ ބެލޭނެ ކަމަށެވެ. ބީއެމްއެލްއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޕޯސަލް ލިބުނު އިރު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ، ފަސް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހޮވުމަށްފަހު އާއްމުންގެ ވޯޓަށް ހުޅުވާލި ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސީއެސްއާފް ކޮމިޓީން ނިންމީ އެންމެ ބޮޑަށް މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް. އެގޮތުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ދާނެ ހަރަދާ، ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފީސީބިލިޓީއަކީވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބެލިކަންތައް." ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން ރެންޓް އަ ރައިޑް ކިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އާއްމުންގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ލިބުމުން އެފަރާތާއެކު އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބީއެމްއެލް އިން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފަންޑު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް