19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ކުންމިންގ ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭޕްރިލް 16، 2017ގެ ކުރިން ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 4 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 04:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބޭއްވި ފެއަރއެއްގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ކުންމިންގގައި ބާއްވާ ޗައިނާ ސައުތު އޭޝިޔާ އެކްސްޕޯ ނުވަތަ ކުންމިންގ ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

 

މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ބާއްވާ މިފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެއަރގެ ކަންޓްރީ އޮފް އޮނަރ ގެ މަޤާމް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާއިރި މިއަހަރުގެ ފެއަރގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ބައިވެރިކޮށް، އެ އުފެއްދުންތަކަށް މާކޭޓް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިފެއަރގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ސްޓޯލްއަށް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ޓިކެޓާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު އެބޭފުޅަކު އަމިއްލައަށް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޭޕްރިލް 16، 2017ގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހަޅަންވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

މި ފެއަރގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކީ، ޗައިނާގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާ، ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ބޭރުޤައުމުތަކުގެ މާކެޓްތަކުން ހޯދުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

 

މިއަހަރުގެ ކުންމިންގ ފެއަރ އޮންނާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ބާރައިން އަށާރައަށް ޗައިނާގެ ކުންމިންގގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް