17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން އިތުރު 3 ފްރަންޗައިސް ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

  • މިހާރުވެސް މާލޭގައި 3 ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް އެބަހުރި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 4 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 04:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ހިންގާ މެރީ ބްރައުން -- ޓްވިޓަރ

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު 3 ފްރަންޗައިސް ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

 

 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންގެންދާ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާމިރު މަންސޫރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ތިން ފްރައިޗައިސްގެ ބްރާންޗްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

މިފްރަންޗައިސް ހުޅުވިގެންދާއިރު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ކޮފީ ޝޮފްތަކާއި ބާބެކިއު ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އަދި ބްރެޑް ތީމްގެ ފްރަންޗައިޒްވެސް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން މިހާރުވެސް ތިން ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަމުންގެންދެ އެވެ. މޭރީ ބްރައުން، ސީކްރެޓް ރެސިޕީ އަދި ޕިއްޒާ މިއާ އަކީ ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ތިން ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓެއެވެ.

 

 

އެހެން ނަމަވެސް އަލަށް ހުޅުވޭ ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވޭނީ ކިހާ ތާނކުކަމެއް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަކީ ރާއްޖެއަށް ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް