19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން އިތުރު 3 ފްރަންޗައިސް ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

  • މިހާރުވެސް މާލޭގައި 3 ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް އެބަހުރި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 4 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 04:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ހިންގާ މެރީ ބްރައުން -- ޓްވިޓަރ

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު 3 ފްރަންޗައިސް ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

 

 

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންގެންދާ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ބައެއް ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އާމިރު މަންސޫރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހާރު ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ތިން ފްރައިޗައިސްގެ ބްރާންޗްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

މިފްރަންޗައިސް ހުޅުވިގެންދާއިރު މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައިވެސް ކޮފީ ޝޮފްތަކާއި ބާބެކިއު ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި އަދި ބްރެޑް ތީމްގެ ފްރަންޗައިޒްވެސް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލްއިން މިހާރުވެސް ތިން ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގަމުންގެންދެ އެވެ. މޭރީ ބްރައުން، ސީކްރެޓް ރެސިޕީ އަދި ޕިއްޒާ މިއާ އަކީ ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ތިން ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓެއެވެ.

 

 

އެހެން ނަމަވެސް އަލަށް ހުޅުވޭ ފްރަންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވޭނީ ކިހާ ތާނކުކަމެއް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އަކީ ރާއްޖެއަށް ބްރޭންޑެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް