21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ހައްދު

ފިލްމު"ހައްދު"ގެ 20 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

  • "ހައްދު"ގެ  20 ޕަސެންޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިންމާލުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 20:16 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ފިލްމު ހައްދުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަރިން. ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް -- ފޭސްބުކް

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި  ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ދިވެހި ފިލްމު "ހައްދު"ގެ  20 ޕަސެންޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުލް ފައްތާހު ބުނެފިއެވެ.

ފައްތާހު ބުނީ 20 ޕަސެންޓް ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ ކެލާއާއި އުތީމުގައިކަމަށެވެ. އަދި ފިލްމުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލުމަށްޓަކައި ރ.ވާދޫއަށް މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާޚަމަށް ފައްތާހު ބުންޏެވެ. ފައްތާހު ބުނީ މޫސުން ތަންދީފިކަމުގައި ވާނަމަ މެއި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭ ވަރުވާނެ ކަމަަށެވެ.

މިފިލްމަކީ ލޯބީގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށް އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ. ނިއުމާ މުހައްމަދު އަދި ފައްތާހު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިނަރަކީ މަޝްހޫރު ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިނާ ނާޒިޔާ އެވެ.

މަހުދީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ މި ފިލްމު ބަލާލުމުން ހައްދު ފަހަނަ އެޅުމުން ވާނެ ގޮތް އެނގިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މި ފިލްގެ ޝޫޓިންތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހއ. ކެލާ، ރ. ވާދޫ، މާލެ އަދި މާލެ ކައިރި ރިސޯޓްތަކުގައެވެ.

ތަރިންގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ މަރިޔަމް އައްޒަ، އައިމިނަތު ރިޝްފާ އަދި މި ދާއިރާއަށް އަލަށް ތައާރަފްވާ ޝިބާން އަހުމަދު އެވެ.

"ހައްދު" ފިލްމަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ހޯދާފައިވާ ރިކޯޑުތައް މުގުރާލެވޭނެ ފިލްމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ފައްތާހު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފައްތާހް ބުނެފައިވަނީ ގިނަ އެވޯޑުތައް ވެސް މިފިލްމުން ހާސިލް ކުރާނެކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ދިވެހި ފިލްމަކަށް ނުލިބޭ ވަރަށް އާމްދަނީ މި ފިލްމުން ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

މިފިލްމްގެ ލަވަތައް ކިޔައިދީފައިވަނީ މުހައްމަދު އަބްދުލް ޣަނީ ( ތޭރަވާ) އާއި އަޝްފާއެވެ.

ފައްތާހު ބުނީ ފިލްމުގެ ރީތިކަން ފެންނާނީ ބޮޑުސްކްރީނުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް