15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

"ނާމް ޝަބާނާ"

ނާމް ޝަބާނާ އެހާ ކާމިޔާބެއެް ނޫން

  • ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ފިލްމަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 17:11 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި
  8. ސީލައިފްއިން އޮޅުވާލައިގެން ފްލެޓް ވިއްކި 191 މީހެއްގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި


ހިންދީ ފިލްމު ޝިބާނާގެ މަންޒަރެއް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ނާމް ޝަބާނާ" އެހާ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި މި ފިލްމަށް އެދުވަހުގައި ލިބުނީ 50 މިލިއަން ރުޕީސްއެވެ. އަދި ދެވަނަ ދުވަހު 60 މިލިއަން ރުޕީޒްއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ފިލްމަށް މިއަށް ވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

ފިލްމު "ޕިންކް" އަށް އަމާޒުވި ފާޑުކިއުންތަކަށް ފަހު "ނާމް ޝަބާނާ" ގައި ތާޕްސީ ޕައްނޫ ކުޅުނީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުޅަދާނަ އަންހެނެއްގެ ރޯލެވެ. އަންޑަކަވާ އެޖެންޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްކުވައިދޭ ނާމް ޝަބާނާ ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ޝިވަމް ނައިރް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް "ބޭބީ" ގެ ޕްރިކުއެލް ފިލްމެކެވެ.

 މިފިލްމުގައި ތާޕްސީގެ އެކްޓިން ވަރަށް މޮޅުކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިފިލްމުގައި ފިރިހެން ލީޑް ރޯލް ކުޅެނީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ފިލްމް ބިނާވެފައި ވަނީ ތާމްސީގެ ކްރެކްޓާގެ މައްޗަށެވެ. މި ފިލްމްގައި އަނޫޕަމް ކޭރް ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ނަގާފައިވަނީ މެލޭޝިއާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް