21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

"ނާމް ޝަބާނާ"

ނާމް ޝަބާނާ އެހާ ކާމިޔާބެއެް ނޫން

  • ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ފިލްމަށް މިއަށްވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 17:11 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


ހިންދީ ފިލްމު ޝިބާނާގެ މަންޒަރެއް -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ނާމް ޝަބާނާ" އެހާ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ނުލިބުނެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި މި ފިލްމަށް އެދުވަހުގައި ލިބުނީ 50 މިލިއަން ރުޕީސްއެވެ. އަދި ދެވަނަ ދުވަހު 60 މިލިއަން ރުޕީޒްއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ފިލްމަށް މިއަށް ވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

ފިލްމު "ޕިންކް" އަށް އަމާޒުވި ފާޑުކިއުންތަކަށް ފަހު "ނާމް ޝަބާނާ" ގައި ތާޕްސީ ޕައްނޫ ކުޅުނީ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުޅަދާނަ އަންހެނެއްގެ ރޯލެވެ. އަންޑަކަވާ އެޖެންޓެއްގެ ވާހަކަ ދައްކުވައިދޭ ނާމް ޝަބާނާ ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ މާޗް މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ޝިވަމް ނައިރް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް "ބޭބީ" ގެ ޕްރިކުއެލް ފިލްމެކެވެ.

 މިފިލްމުގައި ތާޕްސީގެ އެކްޓިން ވަރަށް މޮޅުކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން ފާހަގަކުރެއެވެ. މިފިލްމުގައި ފިރިހެން ލީޑް ރޯލް ކުޅެނީ އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. ނަމަވެސް މުޅި ފިލްމް ބިނާވެފައި ވަނީ ތާމްސީގެ ކްރެކްޓާގެ މައްޗަށެވެ. މި ފިލްމްގައި އަނޫޕަމް ކޭރް ވެސް ފެނިގެން ދެއެވެ.

މި ފިލްމުގެ ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ނަގާފައިވަނީ މެލޭޝިއާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް